سفارش تبلیغ
صبا ویژن
گـره ِ کـور
 
-/ آرامش ِ من - 91/9/28 /-

 

کابوس ینی اونجایی که میگی اَه ، لعنتی بازم شب شد ، اونجایی که میگی نفرین به این شب ـآ و روز ـآ !

کابوس ینی شب زنده داریای ِ بی جهت ، ینی بر باد بودن !

معجزه

معجزه ینی وقتی که داری هق هق گریه میکنی ، یکی sms بده بگه چته ؟ خوبی ؟ / توام بگی نه

میشه برام حرف بزنی ؟ برام قرآن میخونی ؟

-/ آره عزیزم ؛ صب کن برم وضو بگیرم و بیام

توام تو دلت بگی : قربونت برم که اینقد خوبی :× و منتظرش بمونی

میاد و ازت میپرسه : کدوم سوره رو بخونم برات ؟

-/ اول نیت کن برام ، بعد مث دیوان قرآن ُ باز کن ، بعدشم اون صفحه ای که سمت ِ قلبت هستُ بخون برام

: )

سوره یوسف ؛ آیات 87 تا 95

 

معجزه

ینی هوایی شدن ، هوایی ِ قرآن

ینی تو اون تاریکی و سکوت ِ وحشی ، پاشی چراغ ُ روشن کنی و بی صدا قرآن باز کنی

( ای فرزندان ! بروید و از حال یوسف و برادرش تحقیق کرده و جویا شوید

و

از رحمت بی منتهای خدا نومید مباشید که هرگز جز کافر هیچ کس از رحمت خدا نومید نیست )

( ... ... ... یوسف فرمود که آری من همان یوسفم و این برادرم بنیامین است ،

خدا به رحمت بی حساب خود بر ما منت نهاد که البته هر کس در حوادث عالم تقوی و صبر پیشه کند

چنین کسی نیکوست و خدا اجر نیکوکاران را ضایع نگرداند )

و نوید ِ بخشش گناه ـآ از سوی خدا

: )

===== =====

اینا ینی چی جز لبخند ِ خدا ؟

معجزه ینی اون لحظه ای که پُر میشی ازش و هق هق ِ گریه امونت نمیده که بهش بگی عاشقتم

==== ====

میدونی عزیزم ؟ اینا ینی اینکه تو فرشته ای ، فرشته ی من

( :

دیدی فرشته ؟ دیدی خدا بهم گفت صبر کن و ببخش ؟!دیدی بهم گفت که گناهاتُ بخشیدم ؟!

دیدی؟

حرفای خدا ینی آرامش ، ینی اینکه تو خوبی و پاک

ینی اینکه این روزا تموم میشه ، ینی اینکه من آروم باشم

-124-

=== ===

فرشته ی من

دوستت دارم !

همین


نوشته شده توسط doostdar 91/9/28:: 1:13 عصر     |     () نظر